Arnavutköy Böcek İlaçlama Servisi

Lozan Barış antlaşması imzalandıktan sonra, Yunan ve Türk halklarının yer değişimi ile karşılıklı göçler başlamıştır. Türkler bu halkların yer değişimi olduktan sonra Rumlarla iki ay beraber yaşamışlardır. Daha sonra Rumlar antlaşma gereği evlerini bırakarak Yunanistan’a doğu göç etmeye başlamışlardır. Göç sırasında bir Arnavut göç etmeyerek yerinde kalmıştır. Arnavut köylünün bulunduğu…